Jogi nyilatkozat

Jelen weboldalat (a hiperhivatkozásokon keresztül elérhető külső weboldalak kivételével) Felépülés folyamatban Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2640 Szendehely, Rózsa Ferenc utca 15.; Adószám: 32283699-2-12; Cégjegyzékszám:12-09-012490) kezeli.

Bevezetés

Ha Ön nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, ne használja a weboldalt, sem az azon keresztül elérhető szolgáltatásokat!

Szerzői jog

© Felépülés folyamatban Kft.

A weboldal szerzői jogi műnek minősül. Önnek jogában áll a weboldal egyes részeit kinyomtatni vagy merevlemezre letölteni, és más személyekkel megosztani, feltéve hogy ezt kizárólag tájékoztatás céljából teszi.

Az Ön által készített valamennyi másolatnak (ide nem értve a weboldal merevlemezre mentett változatát) tartalmaznia kell a következő szerzői jogi nyilatkozatot: Copyright © Felépülés folyamatban Kft. Minden jog fenntartva.

Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos a weboldal egészének vagy részének, részletének tájékoztatási célon túli (pl. kereskedelmi célú) másolása, többszörözése, újra nyilvánossághoz történő közvetítése, és/vagy a weboldal tartalmának mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása, egészben vagy részben történő használata, felhasználása, feldolgozása, értékesítése a Felépülés folyamatban Kft. mint oldaltulajdonos írásos hozzájárulása nélkül.

Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos módosítani a weboldalt (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe, példálózó felsorolással élve nyomtatott dokumentumba, blogba, saját vagy harmadik fél weboldalába.

A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén a szerzőt kötbér illeti meg. A kötbér összege mondatonként és/vagy képenként és/vagy videónként bruttó 21.000.- Ft. A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában használja a weboldalt. Szerzői jogi jogsértés esetén a Felépülés folyamatban Kft. közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

Felelősségi nyilatkozat

Az egeszsegcoach.life címen található weboldal célja, hogy a nyilvánosság jobban hozzáférjen a Felépülés folyamatban Kft. tevékenységeire vonatkozó információkhoz. Szándékunk az, hogy pontos és naprakész információkat nyújtsunk. Mindent megteszünk azért, hogy a felénk jelzett hibákat kijavítsuk.

A weboldal tartalmát a Felépülés folyamatban Kft. a lehető leggondosabban állította össze, azonban kizárólag tájékoztató jelleggel működik és Felépülés folyamatban Kft. döntésétől függően változik/változhat. Erre tekintettel a Felépülés folyamatban Kft. nem vállal felelősséget a weboldal pontosságáért és teljes körűségéért, helyességéért, naprakészségéért, sem a weboldal megszakítás- és hibamentes működéséért.

A törvény által megengedett mértékig a Felépülés folyamatban Kft. ezennel kizár minden felelősséget a weboldal Ön által történő használata és/vagy ennek eredménye által bármilyen módon, közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért, beleértve, de nem kizárólagossággal a következők által bármilyen módon okozott és/vagy azokból bármilyen módon fakadó károkat:

  • az Ön bármiféle tevékenysége, melyre esetleg a weboldalon közzétett információ, adat vagy szolgáltatás ösztönözte Önt;
  • a weboldal használatának lehetetlensége;
  • a weboldalon szereplő bizonyos információk helytelensége, hiányossága vagy elavultsága.

Az előző bekezdésben tárgyalt korlátozások nem érvényesek, ha és amennyiben a kár, haláleset vagy személyi sérülés a Felépülés folyamatban Kft. szándékos cselekedetének, mulasztásának vagy súlyos gondatlanságának a következménye.

Az oldalon található információk

  • általános jellegűek és nem vonatkoznak egyetlen természetes vagy jogi személy konkrét helyzetére sem;
  • nem garantálnak semmiféle eredményt az oldal vagy az azon keresztül meghirdetett termékek felhasználói, szolgáltatások igénybevevői számára;
  • nem feltétlenül teljes, átfogó, pontos vagy naprakész információk;
  • nem minősülnek egészségügyi vagy más szakmai tanácsadásnak.

E felelősségi nyilatkozatnak nem célja, hogy a hatályos nemzeti jogszabályok által előírtaktól eltérő módon korlátozza a szerző vagy az oldaltulajdonos felelősségét, vagy hogy kizárja annak felelősségét olyan ügyekben, melyekért az említett jogszabályok értelmében felelősségre vonható.

Felhívjuk azonban szíves figyelmét, hogy a honlap tartalma és a honlapon ajánlott, Felépülés folyamatban Kft. által értékesített szolgáltatások közérzetjavító, tájékoztató, ismeretterjesztő és önismereti jellegűek, így nem adhatnak választ minden olyan kérdésre, amely egy adott problémával, panasszal, betegséggel vagy más témával kapcsolatban felmerülhet, és nem pótolják vagy helyettesítik az orvosokkal, gyógyszerészekkel vagy más egészségügyi szakemberekkel való személyes találkozást, kivizsgálást és kezelést. Pszichés vagy pszichoszomatikus zavarok fennállása esetén orvosi vagy pszichoterápiás ellátás igénybevételét javasoljuk!

Az oldalon bemutatott technikák önismereti-öngyógyító és érzékenyítő módszerek. Egyik sem orvosi eljárás, pszichoterápiás beavatkozás vagy nem-konvencionális gyógymód. Az oldalon meghirdetett eseményeken való részvétel vagy az itt értékesített termékek és szolgáltatások megvásárlása nem jogosít fel a módszerek önálló használatára, kliensekkel történő alkalmazására.

A csoport és egyéni találkozások önmagukban véve nem minősülnek orvosi vagy pszichoterápiás beavatkozásnak, sem gyógyításnak. Azok célja hozzásegíteni a klienst ahhoz, hogy érdemi felismerésekhez jusson önmagára és a kapcsolataira vonatkozóan, beleértve a természetvilághoz fűződő kapcsolatát is, és mobilizálja belső hajtóerejét céljai, saját és a bolygó jólléte irányába.

Pszichés vagy pszichoszomatikus zavarok fennállása esetén orvosi vagy pszichoterápiás ellátás igénybevételét javasoljuk!

Hiperhivatkozások

Weboldalon szereplő hiperhivatkozások (linkek) csak a könnyebb elérést szolgálják, és egyik hivatkozás szerepeltetése sem jelenti a Felépülés folyamatban Kft. jóváhagyását a hiperhivatkozáson keresztül elérhető weboldal tartalmát illetően. A Felépülés folyamatban Kft. nem vállal felelősséget sem a hivatkozásokon keresztül elérhető weboldalak tartalmáért, sem az azokon található hivatkozásokért. A weboldalon és a hiperhivatkozáson keresztül elért adatok és információk felhasználása a felhasználó felelősségére történik.

Beágyazott technológia

A weboldal beágyazott lejátszó technológiákat használhat. A weboldal használatával Ön elfogadja a weboldal használatának feltételeit. Azzal, hogy beágyazott technológiát használ a weboldalon, az adott beágyazott technológia használatának feltételeit is elfogadja.

Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése vagy panasza van weboldallal kapcsolatban, a következő elérhetőségen léphet kapcsolatba velünk:

Felépülés folyamatban Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég székhelye: 2640 Szendehely, Rózsa Ferenc utca 15.
Hivatalos e-mail címe: egeszsegeseletorom@gmail.com

Tárhelyszolgáltató adatai

Magyar Hosting Kft.
1132 Budapest, Victor Hugo u.18-22.
info@mhosting.hu

Egyéb rendelkezések

A Felépülés folyamatban Kft. fenntartja a jogot a jelen jogi nyilatkozat előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására. A jelen jogi nyilatkozatra és a weboldal Ön által történő használatára Magyarország jogrendje vonatkozik.

További dokumentumok: Tájékoztató az adatkezelésről